Publicaties

Publicaties zijn onder meer:

In 2011 deed Lange in 45 zorginstellingen onderzoek naar de functionele verwachtingen die Raden van Toezicht en leden van het 2e echelon hebben ten aanzien van hun RvB, uitmondend in een kort artikel getiteld ‘Gewaardeerde Bestuurders’.