Opdrachten

Hanke Lange wordt ingeschakeld als een of meerdere van de volgende kwesties spelen:

  • Uiteenlopende zienswijzen op de koers, de besturing of de bestuurlijke prioriteiten
  • Een spanningsvolle chemie in de top van de onderneming (RvB, 2e echelon, RvC/RvT)
  • De wens/noodzaak om de bestuurlijke effectiviteit en het samenspel in de top van de onderneming te versterken

In recente jaren werden onder meer de volgende opdrachten uitgevoerd: