De Adviseur

foto_hankeDrs. Hanke Lange is ruim 30 jaar werkzaam als organisatie- en bestuursadviseur. De laatste 20 jaar heeft hij zich gespecialiseerd in boardroom dynamics en bestuurlijke effectiviteit.

Hij wordt betrokken bij evaluaties in de top van de onderneming. Doel is om een acceleratie tot stand te brengen, of juist een disbalans op te lossen, met betrekking tot

  • De werking en effectiviteit van de RvB
  • Het samenspel tussen de RvC/RvT en de RvB
  • Het samenspel tussen de RvB en het tweede echelon

Hij wordt gevraagd mee richting te geven aan de werking van de topstructuur. Aan het versterken van de bestuurlijke effectiviteit. Aan het herwinnen van onderling vertrouwen.

Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in het objectiveren en oplossen van spanningen tussen zware professionals (medisch specialisten, advocaten, organisatieadviseurs).

Opdrachtgevers zijn bestuurders en toezichthouders in de professionele dienstverlening, zoals zorginstellingen in de cure en de care, advocatenkantoren, organisatieadviesbureaus, financiƫle instellingen, colleges van B&W, de politie of de top van een departement.

De werkwijze is afhankelijk van de vraagstelling en de doelstelling. In conflictsituaties gaat het om objectivering van de problematiek door middel van een grondige analyse en een heldere advisering. Bij beleidsvraagstukken gaat het om het voorbereiden en leiden van werkconferenties. Bij ontwikkelingsvraagstukken gaat het om het mobiliseren van de energie door het organiseren van denkkracht en daadkracht.

Lange combineert zijn adviespraktijk met het doen van onderzoek. Zijn onderzoek richt zich in het bijzonder op het versterken van bestuurlijke effectiviteit. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Hij treedt al vele jaren op als (kern)docent in postacademische masterclasses voor bestuurders en voor toezichthouders.

Hij was lid van de Raad van Commissarissen van AAG beheer bv, een landelijk opererend adviesbureau voor bedrijfsvoering in de zorg. Hij was lid van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de Orde van Organisatieadviseurs (OOa) en vertegenwoordigde Nederland 3 jaar in de wereldkoepel van beroepsverenigingen van organisatieadviseurs. Hij maakte deel uit van het Algemeen Bestuur en later van het Dagelijks Bestuur van de Voortgezette Opleiding Nijmegen (HBO-instelling) ten tijde van de fusie tot de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Hij beschikt over ruime leidinggevende ervaring, onder meer als directeur van een organisatieadviesbureau.