Overheid

  • Advisering van de top van een departement met betrekking tot het samenspel tussen de ambtelijke top en de politiek
  • Evaluatie van het functioneren van een burgemeester ten behoeve van de CdK
  • Conflictbemiddeling in College van B&W van een middelgrote gemeente
  • Leiding werkconferentie hoofdcommissarissen van politie van drie regio’s
  • Advisering van het College van B&W en het MT van een middelgrote gemeente bij de doorontwikkeling/reorganisatie
  • Advisering van het MT van een middelgrote gemeente bij de doorontwikkeling/reorganisatie
  • Begeleiding van de tweedaagse werkconferentie van de ambtelijke top van een grote gemeente m.b.t. eigen functioneren en aanpak sanering
  • Leiderschapsontwikkeling en versterken resultaatgerichtheid met bestuur en management in een woningbouwcorporatie