Zorg

Op verzoek van de Raad van Toezicht:

 • Objectiveren van spanningen in de Raad van Bestuur, analyse en advies
 • Opzet en uitvoering van een groot aantal 360° evaluatieonderzoeken van Raden van Bestuur
 • Opzet en begeleiding van een groot aantal zelfevaluaties van Raden van Toezicht
 • Organisatieonderzoek bij een zorgverzekeraar naar de opzet en het functioneren van de RvB en advisering over de toekomstige opzet
 • Advisering over de inrichting van de centrale holdingstructuur in relatie met de gewenste posities van de werkmaatschappijen en de centrale stafafdelingen
 • Advisering over de gewenste topstructuur (RvB, positionering stafdiensten, management werkgebieden, onderlinge samenspel) bij een grote zorginstelling
 • Advisering over het toekomstig samenspel tussen de RvT en de RvB van een fusieorganisatie

Op verzoek van de Raad van Bestuur:

 • Analyse en advisering bij een vertrouwensbreuk tussen de RvB en de professionals in een grote zorginstelling
 • Organisatieonderzoek bij een bestuurlijke crisis tussen de RvT, de RvB en het Managementteam
 • Teamvorming van de pas aangetreden RvB van een groot ziekenhuis
 • Begeleiding van de besluitvorming over de inrichting van de topstructuur bij de fusie van twee ziekenhuizen
 • Begeleiding van strategieconferenties van zeven samenwerkende ziekenhuizen
 • Begeleiding van strategieconferenties van elf samenwerkende zorginstellingen
 • Haalbaarheidsonderzoek naar verdere samenwerking tussen drie zorginstellingen
 • Executive coaching en versterking van de bestuurlijke effectiviteit, in cure en care
 • Advisering versterking besturingsmodel, cq samenspel lijn / staf, advisering opzet en functioneren van het MT
 • Opzet en uitvoering van 360° feedback en feedforward onderzoeken van Raden voor Bestuur

Op verzoek van de RvB en/of de maatschap c.q. vakgroep:

 • Analyse en advisering bij spanning en stagnatie in meer dan 45 maatschappen/vakgroepen van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen (anesthesiologen, cardiologen, chirurgen, dermatologen, geriaters, internisten, klinisch fysici, oogartsen, psychiaters, radiologen, reumatologen, urologen)
 • Opheffen van spanning en stagnatie in de maatschap