Onderwijs

 • Begeleiding zelfevaluatie en advisering Raad van Toezicht van een ROC
 • Advisering versterken samenspel tussen College van Bestuur en alle directeuren in een ROC
 • Objectivering van de bestuurlijke problematiek in een instelling voor openbaar onderwijs
 • Begeleiding zelfevaluaties en bezinningsbijeenkomsten van RvT’s van onderwijsinstellingen
 • Opzetten en begeleiden van zelfevaluaties van RvT’s in PO, VO, MBO en HBO
 • Advisering over de werking en het functioneren van het CvB
 • Begeleiding bij het versterken van het samenspel in het CvB
 • Analyse en advisering aan de RvT mbt de structuur en bemensing van het CvB
 • Objectiveren van spanningen en van problematiek in de top van de onderwijsinstelling
 • Begeleiding van onderzoeken naar mogelijkheden van externe samenwerking en fusie
 • Executive coaching van bestuurders
 • Kerndocent Masterclass TIAS voor bestuurders van onderwijsinstellingen
 • Hoofdspreker op een conferentie voor RvT’s van onderwijsinstellingen
 • Gespreksleider voor RvT’s van een aantal samenwerkende onderwijsinstellingen